• Тел : 011/ 7292-331
  • Радно време : 06:00 - 18:00
  • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд

ПУ „Бошко Буха“ – Палилула

"Сви вртићи с Палилуле
Велике су цветне баште
Где се деца знањем хране
у краљевству игре и маште."

Предшколска установа „Бошко Буха“ – Палилула
teacher image

Обим основне делатности

Седиште Предшколске установе „Бошко Буха“ – Палилула је у вртићу „Мали Принц'', Прерадовићева 2а у Београду. Основна делатност Установе је организовано васпитање и образовање, нега, превентивно-здравствена заштита, исхрана, социјални рад, одмор и рекреација деце од једне до седам година.

Укупан грађевински капацитет Установе је 3620 места, од тога 750 за јасле и 2870 за вртић. Према броју уписане деце капацитети су искоришћени преко норматива.

СВИ НАШИ ВРТИЋИ ОБУХВАТАЈУ 263 ГРУПЕ - ОКО 5000 ДЕЦЕ, за обављање основне делатности Установа користи: 29 својих објеката, 4 депаданса (адаптирани простори Скупштине станара у Борчи), 1 простор на коришћењу у Овчи, и просторe у основним школамa за реализацију Припремног предшколског програма (OШ „Иван Милутиновић“ у Сланцима, ОШ „Иван Милутиновић – Велико село“, ОШ „Јован Поповић“, Карабурма, ОШ „Стеван Дукић“, Карабурма, ОШ „Јован Цвијић'', Карабурма и ОШ „Краљице Марије“ у Овчи.


Мисија наше установе

Mисија наше Установе огледа се у континуираном стварању услова за свестрани развој деце, поштовању дечјих права, уважавању интересовања и индивидуалних потреба деце, унапређивању васпитно образовног рада, исхране, неге, социјалне и здравствене заштите. Важно нам је да су деца током боравка у вртићу задовољна и безбедна. Пажљиво планирамо и развијамо партнерски однос са породицом у свим сегментима нашег рада. Пружамо подршку породици у развијању родитељских компетенција.

На нивоу Установе заступљен је тимски рад и међусобно уважавање на свим релацијама. Кроз стално стручно усавршавање и добар избор актуелних и значајних стручних тема подстичемо професионални развој свих запослених и идемо у корак са савременим достигнићима васпитно-образовне теорије и праксе.


Наши објекти

Полетарац
Полетарац
Детаљније
Снежана
Снежана
Детаљније
Малецка
Малецка
Детаљније
Невен
Невен
Детаљније
Мали Принц
Мали Принц
Детаљније
Пионир
Пионир
Детаљније
Бубамара
Бубамара
Детаљније
Звончица
Звончица
Детаљније
Плави чуперак
Плави чуперак
Детаљније
Бошко Буха
Бошко Буха
Детаљније
Славујак
Славујак
Детаљније
Бисери
Бисери
Детаљније
Сунцокрети
Сунцокрети
Детаљније
Мимоза
Мимоза
Детаљније
Весељко
Весељко
Детаљније
Пахуљица
Пахуљица
Детаљније
Коцкица
Коцкица
Детаљније
Цврчак
Цврчак
Детаљније
Биберче
Биберче
Детаљније
Врапчић
Врапчић
Детаљније
Снешко
Снешко
Детаљније
Петар Пан
Петар Пан
Детаљније
Палчица
Палчица
Детаљније
Јежурко
Јежурко
Детаљније
Дунавска бајка
Дунавска бајка
Детаљније
Ластавица
Ластавица
Детаљније
Весна
Весна
Детаљније
Славујак
Славујак
Детаљније
Лепушница
Лепушница
Детаљније
Смешко
Смешко
Детаљније
Пролеће
Пролеће
Детаљније
Маслачак
Маслачак
Детаљније
Мали сунцокрети
Мали сунцокрети
Детаљније