• Тел : 011/ 7292-331
  • Радно време : 06:00 - 18:00
  • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд

Родитељски кутак

Уколико у наведеним примерима не пронађете жељене одговоре,
будите слободни да нам се обратите.

Закон каже да у први разред основне школе мора да се упише свако дете које до почетка школске године, то јест до 1. септембра, има најмање шест и по, а највише седам и по година. Упис у први разред је могуће одложити уколико дете добије мишљење интерресорне комисије о одлагању уписа у школу.

 

Рад са децом је веома сложен и захтева тимски, стручан рад. Тако се поред васпитача децом баве: медицинске сестре, педагози, психолози, логопеди, социјални радници, дефектолози,  дијететичари-нутриционисти...

 

Не, тај посао раде учитељи у школи. У вртићима се деца на игролик начин уводе у свет слова, али то није описмењавање.

Постоје деца која спонтано почну да читају и пишу око шесте године и уколико дете покаже интересовање у том смислу, не треба га спречавати.

За успех у школи уместо читања и писања, важније је развијати  код детета љубав и интересовање према књизи као и мотивисати га за учење.

 

У интересу побољшања дечјег здравља Установа ће током године организовати излете, зимовања и летовања за децу узраста од 4 до 7 година. Излети се углавном организују у октобру месецу.

Са агенцијама које прођу на тендеру организује се зимовање деце у периоду од децембра до марта и летовање деце у мају и јуну месецу. Најчешће дестинације су: Тара, Гоч, Златибор, Дивчибаре,Копаоник, Рудник и Сокобања.

 

Нерадни дани у време државних празника важе за вртиће као и за остале државне установе.

 

Наравно. Саветовалиште за родитеље ради сваког радног дана, по принципу заказивања, тј. одговорни руководиоци вртића у складу са проблематиком и потребама исказаним од стране родитеља, медицинских сестара васпитача и стручних сарадника Установе контактираће стручни тим саветовалишта и договорити место и време састанка. Стручни тим саветовалишта чине: педагози, психолози, логопеди, социјални радници, сарадници за превентивну заштиту, нутриционисти и по потреби други профили у Установи и спољни сарадници Установе у складу са проблематиком.

 

У Установи функционишу три развојне групе отвореног типа,при вртићима ''Весна'' који се налази у Падинској скели, ''Бисери'' на Карабурми и "Јежурко" у Борчи. Васпитање и образовање деце са посебним образовним потребама базира се на програмима редовног предшколског васпитања (Основе програма), с тим што је програм прилагођен индивидуалним, способностима, интересовањима и потребама деце. Индивидуализован приступ у раду је неопходан и омогућује нам опсервацију, процену и праћење постигнућа детета на основу којих се планира, реализује и евалуира васпитно-образовни рад.

На основу мишљења Интерресорне комисије за дете се израђује индивидуални васпитно-образовни план са циљем боље стимулације физичког, когнитивног, социјално-емоционалног развоја као и развоја говора и комуникације, самопомоћи и старања о себи. Све три развојне групе подржавају отворену концепцију васпитања и образовања, што значи да деца уписана у ове групе највећи део дана бораве у заједничкој игри и активностима са децом из редовних вртићких група.