• Тел : 011/ 7292-331
  • Радно време : 06:00 - 18:00
  • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд

Ритам живљења у вртићу


Ritam dana

Распоред живота деце или режим дана у установи представља еластичан оквир који омогућава добру организацију времена и активности према програму који се остварује у предшколској установи, прилагођену узрасним карактеристикама исто колико и индивидуалним потребама и могућностима деце.

Васпитач никад не каже оно што стварно мисли, већ оно што мисли да је добро да чују они које васпитава. Фридрих Ниче

У предшколској установи није добро да постоји строго утврђени распоред унапред прописаних садржаја и активности, већ је важно да се рад одвија континуирано, кроз елементе дана у којима се смењују и настављају једне на друге разне врсте игара и активности, без оштрих граница међу њима и строгог инсистирања на ономе што је планирано.