• Тел : 011/ 7292-331
 • Радно време : 06:00 - 18:00
 • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд
teacher image

Кораци поступања у ситуацији насиља или сумње да се насиље дешава

Коме и како се обратити?

У ситуацији дешавања или постојања сумње да се насиље дешава пријављивање се одвија следећим редоследом:

Информација о дешавању или постојању сумње на насиље се даје путем Обрасца за пријаву сазнања или сумње на насиље, злостављање или занемаривање.


Пријаву можете доставити:

 • у сваком вртићу од неког од чланова Тима за заштиту деце од насиља на нивоу објекта.
 • у управној згради, Прерадовићева 2а, од социјалних радника.
Сваки други вид пријаве (усмене или писмене) ће такође бити разматран.

Обрасце можете преузети:

 • код неког од чланова Тима за заштиту деце од насиља на нивоу Установе у управној згради, Прерадовићева 2а, од 09 до 14 часова
 • код неког од Тима за заштиту деце од насиља на нивоу вртића.
 • Преузмите образац

  Пријава се подноси уз поштовање правила дискреције и у за то предвиђеној просторији у вртићу.


  Тим за заштиту деце од насиља на нивоу Установе организује консултације у установи, обавештава директора, предузима заштитне мере према детету, мере према запосленом, информише родитеље, информише надлежне службе.

  Информације о предузетим корацима даје Тим за заштиту деце од насиља на нивоу Установе подносиоцу пријаве, директору и надлежним службама у року од 24 часа, сваког радног дана.