• Тел : 011/ 7292-331
  • Радно време : 06:00 - 18:00
  • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд

Историјат предшколске установе

"Ниједна генерација не живи за саму себе и кроз себе саму, према ранијим генерацијама треба указати захвалност, према будућим бригу и старање"
Општинске новине, 1923. године др Марија Илић, публициста