• Тел : 011/ 7292-331
  • Радно време : 06:00 - 18:00
  • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд

Историјат предшколске установе

"Ниједна генерација не живи за саму себе и кроз себе саму, према ранијим генерацијама треба указати захвалност, према будућим бригу и старање"
Општинске новине, 1923. године др Марија Илић, публициста
Bosko Buha

Предшколска установа ''Бошко Буха – Палилула'' једна је од најстаријих у граду Београду и Србији. Прво дечје обданиште на територији општине Палилула отворено је 12. јануара 1919. године у дрвеним баракама на Ташмајдану. У овом обданишту, које је добило име ''Дечје обданиште број 2'', било је смештено педесеторо деце, углавном ратне сирочади.

Након завршеног рата по београдским улицама лутао је велики број деце, слабо обучене, нечисте, замршене косе, бледа и испијена лица, гладне, уплакане.Обданишта нису радила током рата, а по његовом завршетку Друштво за заштиту југословенске деце обнављало је стара и оснивало нова обданишта.

У првим послератним годинама граде се нови објекти: ''Снежана'' изграђен 1953. године, ''Маслачак'' 1955., ''Црвенкапа'' и ''Невен'' 1956. ''Дечје обданиште број 2'' из барака на Ташмајдану пресељено је у данашњу зграду у улици 27.марта број 46. У то време зграда обданишта је била једна од најлепших у граду, због чега се налазила у протоколу посета бројних делегација. У новој згради ''Дечјег обданишта број 2'' било је места за 180-оро деце.

Промена имена ''Дечје обданиште број 2'' у ''Полетарац'', како се и данас зове, извршена је 1956. године.Зграда ''Полетарца'' има статус споменика културе и као таква је под заштитом државе. У годинама које следе почињу са радом нови вртићи, тако да се од 1965.године на територији општине Палилула оснивају две Установе: Предшколска установа "Весна" и Предшколска установа "БошкоБуха". Сви вртићи који су се налазили на левој обали реке Дунав припадали су тадашњем ООУР-у "Весна", а они са десне стране реке ООУР-у "Бошко Буха".

Две Установе се 1993. Године интегришу у једну, која носи назив Предшколска установа „БошкоБуха“ Палилула. Данас је ова Предшколска Установа територијално и по броју деце једна од највећих у Србији.

Bosko buha

Историјат у фотографијама

  • Bosko buha istorijat 1
  • Bosko buha istorijat 2
  • Bosko buha istorijat 3
  • Bosko buha istorijat 4
  • Bosko buha istorijat 5
  • Bosko buha istorijat 6
  • Bosko buha istorijat 7