• Тел : 011/ 7292-331
 • Радно време : 06:00 - 18:00
 • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд

Циљеви и задаци у исхрани деце


 • Циљ и значај исхране деце  јасленог и вртићког узраста има адекватну замену за највећи део породичне исхране, односно обезбеђује детету све потребне микро и макронутриенсе за време боравка у нашим објектима;
 • Режим исхране, тј. време и редослед појединих оброка је оптималан, прилагођен је потребама деце, времену доласка и одласка детета из вртића или дужини боравка у вртићу, узраста деце, и задовољава нутритивне и естетске карактеристике хране;
 • Оброци су правилно сервирани, а деци је у току свих оброка обезбеђено довољно времена да козумирају све што им је понуђено. Остале активности (васпитно-образовни рад, игра, спавање) пажљиви су планиране у времену између оброка;
 • Однос особља према деци док једу је стрпљив, толерантан, без пожуривања, и пре свега је позитивно подстицајан и утиче на ставове деце према храни и понашању деце за столом;
 • Правилна исхрана има и васпитну улогу у формирању позитивних навика у исхрани, посебно у навикавању деце на поједине намирнице веће биолошке вредности, а које се у нашим породицама недовољно користе или нису припремљене на адекватан начин;
 • Пружа могућност да се знање деце о правилној исхрани продубљује и да се ово искуство пренесе и у породицу.

Значај правилне исхране за здравље предшколске деце


Правилна исхрана je битан предуслов за правилан раст, развој, очување и унапређивање здравља и подизање биолошког потенцијала деце када и долази до најинтезивнијег раста и развоја. Основни и најважнији задатак правилне исхране је да дечијем организму обезбеди унос оптималних количина свих хранљивих састојака. Боравак деце у вртићу је шанса да се адекватно поставе битни елементи у изграђивању здравијег стила живота и да се остваре неопходни ефекти.

Исхраном деце у предшколској установи баве се Сарадници за исхрану- нутриционисти дијететичари, који се приликом планирања и реализације исхране придржавају Правилника о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској установи, Сл. Гласник РС, број 39 од 25. маја 2018. Овим Правилником утврђују се ближи услови и начин остваривања исхране деце у предшколској установи.

Поред примарног квалитета у едукативно васпитном-образовном раду са децом у предшколској установи веома велики значај се придаје и примени принципа ка разноврсној и квалитетној исхрани.

Основни принципи правилне исхране су:

Рационалност која подразумева да је унос хране довољан да би се задовољиле физиолошке потребе.

Разноврсност – свакодневно уносити намирнице из свих седам група, а то су :

 1. Житарице и производи од житарица
 2. Месо, риба, јаја и њихови производи .
 3. Млеко и млечни производи
 4. Масти и уља
 5. Поврће
 6. Воће и воћне прерађевине
 7. Шећер и шећерни концентрати

Палатибилност –начин припреме хране који треба да обезбеди најбоље резултате у погледу сензорних својства.

Равномерност што значи да дневне оброке треба распоредити у складу са дневним активностима и правилним размацима у односу на узраст јасленог и вртићког детета.

Енергетска вредност дневног оброка у вртићу одређена је горепоменутим Правилником.

Индустријске слаткише треба избегавати у дечијој исхрани.

Од микронутријената код деце су повећане потребе за калцијумом, цинком, гвожђем као и за витаминима А и Ц .

Све намирнице које се користе у установи имају пратећу документацију о здравственој исправности. Намирнице које су уврштене у асортиман одређује Секретаријат за образовање и дечију заштиту, у сарадњи са Сарадницима за исхрану.

Такође се води рачуна о правилном складиштењу намирница као и правилној припреми. На тај начин се деци обезбеђује храна са максимално очуваном хранљивом вредношћу, добрим органолептичким својствима (пријатан мирис , укус и боја јела) која деца добро прихватају.

Оперативни задаци нутриционисте


 • Учествовање у планирању и набавци намирница
 • Израда јеловника у складу са Правилником, нормативима и остваривање увида у реализацију јеловником планираних оброка
 • Контрола хигијене и исправности животних намирница као и контролу пратеће документације о здравственој исправности намирница
 • Континуирани рад на унапређењу исхране (планирање и праћење исхране и вођење евиденције о томе)
 • Израда рецептура производа и увођење  нових
 • Контрола квалитета готових производа
 • Организовање активности са децом из области исхране
 • Сарадња са васпитачима, медицинским сестрама и сестрама на превентиви ради унапређења квалитета исхране
 • Сарадња са родитељима
 • Сарадња са надлежним институцијама и другим предшколским установама
 • Лично стручно усавршавање и едукација запослених из ове области

Сараднице за исхрану

Снежана Ариф
Ивана Милићевић Ђуровић