• Тел : 011/ 7292-331
 • Радно време : 06:00 - 18:00
 • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд

Превентивно здравствена заштита


Основни задатак превентивно - здравствене заштите је да се деци Установе обезбеде сви услови за правилан психофизички раст и развој. Рад је усмерен на очување и унапређење здравља деце.

Програм остварује медицинска сестра на превентивно здравственој заштити у сарадњи са сарадницима за унапређење превентивно здравствене заштите, кроз следеће активности:

 

1.Систематско праћење развоја и здравља деце:

 
 • Здравствена нега
 • Активности на формирању културно- хигијенских навика
 • Дневна контрола здравственог стања (тријажа и изолација по потреби)
 • Сузбијање и спровођење противепидемијских мера
 • Превенција повређивања деце
 

2.Фoрмирање, усвајање и неговање навика код деце:

 
 • Одржавање личне хигијене
 • Стварање адекватних услова у току боравка деце у колективу
 • Стручна нега
 • Правилна исхрана
 • Физичке активности
 

3.Спровођење општих мера на очувању здравља деце:

 
 
 • Свакодневна контрола санитарно- хигијенских услова објекта
 • Периодичне контроле узимања брисева од стране ГЗЗЈЗ
 • Спровођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације
 • Контрола здравственог стања радника
 
 
 • При упису у колектив, a пре поласка у вртић сараднику за превентивну здравствену заштиту родитељи достављају попуњен здравствени картон детета (систематски преглед, вакцинални статус), здравствени картон попуњава изабрани лекар, педијатар, државног дома здравља. Потребно је да здравствени картон буде оверен печатом дома здравља. У складу са законом о вакцинацији обавезно је да дете буде вакцинисано у складу са календаром вакцинације и да се исто евидентира у здравствени картон. Након сваког изостанка из колектива који је дужи од 5 радних дана обавезно је доставити потврду за колектив коју попуњава изабрани лекар.

 • Сваки изостанак детета због болести, родитељ је дужан да пријави васпитачу, медицинској сестри васпитачу или сараднику за пзз и да донесе здравствену потврду да дете може да се врати у колектив. Код појаве инфективне болести (инфективна мононуклеоза, шарлах и салмонела, дечје глисте итд.) потребнo је обавезно пријавити сараднику за пзз, а по повратку доставити потврду да је дете здраво за колектив.

 • Током године организује се систематски контролни преглед од стране физијатра, стоматолога, логопеда, деци узраста од две године се мери висина. Сви ови прегледи помажу у благовременом откривању и спречавању болести.

 • Пријем деце у јутарњим часовима обавља се до 8:15. Након тог времена пријем је могућ од 9 часова.

 • За сва питања у вези са здравственим делом сарадници за пзз у оквиру објекта и сарадници за унапређивање пзз стоје вам на располагању.

Документација: Преузмите документ

Деца уз игру добијају основне појмове о здрављу, што има за циљ формирање здравог, задовољног и безбрижног детета !!!