• Тел : 011/ 7292-331
 • Радно време : 06:00 - 18:00
 • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд

Превентивно здравствена заштита


Основни задатак превентивно - здравствене заштите је да се деци Установе обезбеде сви услови за правилан психофизички раст и развој. Рад је усмерен на очување и унапређење здравља деце.

Програм остварује медицинска сестра на превентивно здравственој заштити у сарадњи са сарадницима за унапређење превентивно здравствене заштите, кроз следеће активности:

 

1.Систематско праћење развоја и здравља деце:

 
 • Здравствена нега
 • Активности на формирању културно- хигијенских навика
 • Дневна контрола здравственог стања (тријажа и изолација по потреби)
 • Сузбијање и спровођење противепидемијских мера
 • Превенција повређивања деце
 

2.Фoрмирање, усвајање и неговање навика код деце:

 
 • Одржавање личне хигијене
 • Стварање адекватних услова у току боравка деце у колективу
 • Стручна нега
 • Правилна исхрана
 • Физичке активности
 

3.Спровођење општих мера на очувању здравља деце:

 
 
 • Свакодневна контрола санитарно- хигијенских услова објекта
 • Периодичне контроле узимања брисева од стране ГЗЗЈЗ
 • Спровођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације
 • Контрола здравственог стања радника
 
 

Током године организује се систематски контролни преглед од стране физијатра, стоматолога, логопеда који помажу у благовременом откривању и спречавању болести. При упису у колектив деца морају имати уредно испуњен здравствени картон од стране специјалисте педијатра из Дома здравља ( систематски преглед и вакцинални статус). После сваког изостанка из колектива дужег од 7 календарских дана, потребно је донети потврду о здравственом стању детета.

 

Сваки изостанак детета због болести, родитељ је дужан да пријави медицинској сестри и да донесе здравствену потврду да дете може да се врати у колектив. Код појаве инфективне болести (инфективна мононуклеоза, шарлах и салмонела) потребна је обавезна пријава од стране родитеља, сестри на превентиви, и по повратку донети резултате уз потврду.

 
Документација: Преузмите документ


Деца уз игру добијају основне појмове о здрављу, што има за циљ формирање здравог, задовољног и безбрижног детета !!!