• Тел : 011/ 7292-331
 • Радно време : 06:00 - 18:00
 • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд

Концепт рада отвореног модела развојне групе

У оквиру Предшколске установе „Бошко Буха“ на општини Палилула, постоје три развојне групе, у објектима „Бисери“ на Карабурми, „Јежурко“ у Борчи, и „Весна“ у Падинској скели.

Ради што квалитетнијег васпитања и образовања, као и пружања подршке дечијем развоју, развојне групе су свој концепт рада базирале на отвореном инклузивном моделу.

Шта се под тим подразумева у пракси?
 • Пријем, оброци, као и одлазак деце кући обављају се у оквиру редовних група
 • Деца свакодневно проводе време у игри и активностима са вршњацима
 • Дефектолог у сарадњи са родитељима и стручним тимом ,заједнички израђују ИВОП за свако дете. Такође, у складу са ИВОП-ом, актуелном темом, потребама и интересовањима детета, дефектолог прилагођава активности индивидуалним карактеристикама сваког детета.
 • Сви заједно идемо на излете и у позориште
 • Учествујемо на свим манифестацијама на нивоу вртића ( прославе, приредбе...)
 • Учествујемо у сарадњи са друштвеном средином

Кроз заједничке активности, игре, дружење,шетње интензивно подстичемо интеракцију и комуникацију међу децом, стварамо могућност за вршњачко учење и истинску укљученост деце са сметњама у развоју у подстицајну средину вршњака.

Оно чему тежимо је да наш вртић буде средина која обезбеђује да се сви осећају вредно, безбедно и добродошло.

Предности оваквог концепта рада су:
 • Стварамо прилику за учење по моделу, јер је вршњачка средина подстицајна за децу са сметњама у развоју
 • Остварујемо бољу социјалну интеракцију и социјализацију
 • Дете са развојним сметњама у сваком тренутку има стручну подршку дефектолога, како би се што активније укључило у заједничке активности прилагођене индивидуалним могућностима и максимално развило своје потенцијале.
  • Развијамо емпатију, хуманост, поштовање и уважавање различитости, развијамо толеранцију и самопоштовање код деце типичног развоја.

   Сугурни смо, да свако дете има право да развије своје потенцијале у пријатном, сигурном окружењу и подстицајној вршњачкој средини уз адекватну стручну подршку.