• Тел : 011/ 7292-331
  • Радно време : 06:00 - 18:00
  • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд

Саветовалиште за родитеље


Поштовани родитељи, уколико имате потребу да поразговарате са неким од стручних сарадника (психолог, педагог, логопед), у циљу превазилажења неког проблема или решавања дилеме коју имате у вези са Вашим дететом, јавите се на телефон 011/7292-382.

Време и место обављања разговора договарамо са родитељима, разговори су индивидуални, заказују се уз поштовање поверљивости и приватности података.