• Тел : 011/ 7292-331
  • Радно време : 06:00 - 18:00
  • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд
9cd389f8794b302cfc6a942b16a1accb.jpg

ВРТИЋ "ПОЛЕТАРАЦ"

Током марта месеца успешно смо презентовали наше пројекте дивним колегиницама из
вртића ,,Сунцокрети“, а све у циљу размене идеја и искустава у примени нових основа
програма васпитања и образовања деце предшколског узраста.
Обележили смо кроз текуће пројекте у свим узрасним групама и кроз различите игролике и
истраживачке активности празник мајки и долазак пролећа.
Наши ходници и израђене инсталације у њима позивају лепо време, цвеће и пролеће.