• Тел : 011/ 7292-331
  • Радно време : 06:00 - 18:00
  • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд
2f29170aeb4a43e4c0dcd29d9be90ef7.jpg

ВРТИЋ "МАЛИ ПРИНЦ"

  Превентивна здравствена заштита има за циљ јачање и заштиту дечијег организма, очување здравља сваког детета. Редовно праћење раста и развоја, контрола здравственог стања као и рад на формирању културно-хигијенских навика и стварању услова за правилан и здрав боравак деце у вртићу су основни задаци овог програма.

 Васпитни рад често подразумева рад на темама везаним за очување здравља, посебно током зимских месеци када су присутне инфективне болести. Тако су наше сестре Мира и Јеца припремиле едукативне постере на тему „Путеви преношења заразних болести“ и на занимљив начин исту представиле деци.        Старија вртићка група, која борави на приземљу вртића, најближа је просторијама превентивне здравствене заштите и здравственим паноима. Лепа сарадња ове групе и наших сестара ствара низ прилика за заједничке дискусије, питања и решавања проблема на тему здравља.                                    Велика заинтересованост деце за слике на постерима постала је повод за једну едукативну радионицу. Најзанимљивија је била прича о вирусима и бактеријама, а слике су пробудиле машту па су се играли и игре асоцијација. Највећу зачудност су изазвале фотографије вируса па су их деца, под утиском, данима цртали.                                                                                                                                                      Није ту било само питања, наша деца већ знају како треба да се чувају од болести.                                  Ово су неки од коментара :                                                                                                                    „Не смемо да пијемо из истих чаша!“                                                                                                          „Ја никоме не дам да лиже мој сладолед!“                                                                                                  „Ако добијеш бактерије будеш болестан, не можеш да гуташ, идеш код лекара и болестан си пуно, није ти добро!“

Тако једна животна ситуација постаје повод за размену мишљења, нова сазнања, блиску сарадњу и нову игру.