• Тел : 011/ 7292-331
  • Радно време : 06:00 - 18:00
  • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд
bfde056f1e100e11499d0bd178fcff81.jpg

ВРТИЋ "ДУНАВСКА БАЈКА"

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа организовао је традиционалне јесење стручне сусрете са темом „Игра као сусрет у грађењу односа и истраживању“. Сусрети су били одржани у хотелу „Ђердап“ од 05-08.10.2023. у Кладову.
Циљеви скупа: Јачање компетенција учесника скупа као рефлексивних практичара у
подржавању игре као кључне подршке учењу, развоју добробити деце; Унапређивање професионалних компетенција учесника кроз критичко преиспитивање и развијање рефлексивне праксе као услов за квалитетне промене.
На стручним сусретима је презентован и рад из вртића „Дунавска бајка“, тема рада је: „Игре јаслене деце на отвореном простору – изазови и решења у пројекту. “
Рад је заснован на сарадњи свих јаслених група из вртића а презентатори су биле Наташа Марковић и Јелена Лазић. У раду је приказана игра деце али и одлична међусобна сарадња као и сарадња са родитељима, а све у сврху оплемењивања и богаћења дворишта како бидеца имала прилику за инсп иративну игру па је тако и сам назив пројекта био „ Бајковито двориште“.
Сви радови су садржали важне елементе из Основа програма, а у дискусијама се показала велика спремност за дељење и прихватање сугестија и предлога за унапређење праксе.
Учесници су у сваком приказаном раду препознали поруку коју су ауторке желеле да пренесу. Читава атмосфера је одисала високом мотивацијом за богаћење своје праксе и креирање нових радова за наредне Стручне сусрете. Констатовано је да су приказани радови и дискусија одговорили на тему сесија. Након свих приказаних радова, дискиусија је била конструктивна, подржавајућа за све ауторе и оно што је увид свих присутних, у дискусији су активно учествовали готово сви. У радовима се види да су медицинске сестре васпитачи партнери у игри са децом . Игра је начин комуникације и живљења деце. Дете се не игра да би учило. Дете се игра без намере и плана. Оно се игра спонтано, користећи све своје потенцијале. Уколико желимо да подстакнемо дететов здрав раст и развој, нужно је да уђемо у дететов свет, а једини начин за то је да се играмо са дететом. Код отворене игре мед.сестре васпитачи препознају своју улогу да моделују, посматрају игру детета и прате његову иницијативу и чувају продукте игре.
Игре, заједнички простори и простори на отвореном су битна подршка транзцији деце из породице у вртић. Пројекти у јаслицама „излазе“ из собе у заједничке просторе која постају места игре и истраживања, деце и одраслих. Пројекти у јаслицама промовишу вредност и важност вршњачке заједнице и грађења односа са децом из других група, кроз игру као заједнички именитељ.
Места у локалној заједници као места учења и истраживања су и даље изазов, због
објективних препрека и изазова, те постоји простор за даље охрабривање васпитача , како
би превазишли препреке.