• Тел : 011/ 7292-331
  • Радно време : 06:00 - 18:00
  • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд
d14228a071a5845737607c11167e0528.jpg

ВРТИЋ "ДУНАВСКА БАЈКА"

У вртићу ,,Дунавска бајка“, 28.09.2023. године је реализовано едукативно предавање за родитеље и колектив вртића на тему ,,Значај сарадње породице и вртића.“ Предавање је реализовала професорка Невена Буђевац са Учитељског факултета.

          Континуирана сарадња између вртића и породице доприноси, како развоју детета и унапређивању рада васпитача, тако и развоју родитељске улоге. Први корак у планирању и унапређивању сарадње смо остварили кроз истраживање како родитељ види сарадњу са васпитачем и како васпитач види сарадњу са родитељима. Истраживање је реализовано кроз анонимне упитнике за родитеље и васпитаче. Резултате истраживања је приказала професорка у току свог предавања.

          Предавање је реализовано у присуству 35 родитеља различитих васпитних група, 14 запослених, руководиоца објекта и стручних сарадника.

Професорка је срдачно поздравила све присутне и захвалила се на позиву и топлој и пријатној добродошлици.

          На самом почетку предавања се фокусирала на значај сарадње породице и вртића, где је приказала колико је добра сарадња важна из угла детета, родитеља и васпитача. Указала је на честе изворе проблема у сарадњи (различито опажање детета, разлике у разумевању улога). На основу свог  искуства из угла професора и родитеља је кроз личне примере, као и истраживања којима се бавила указала на значај квалитетне сарадње између вртића и породице.

          Приказала је резултате истраживања у нашем вртићу. У истраживању су учествовала 83 родитеља и 24 васпитача.

Искуства родитеља у сарадњи са васпитачима су позитивна и по њиховом мишљењу сарадња између породице и вртића може да се унапреди кроз више заједничких активности, да постоји континуирана и транспарентна комуникација и спремност на акцију и једних и других. Васпитачи сматрају да сарадња може да се унапреди кроз бољу, отворенију и искренију комуникацију, кроз поштовање и више поверења. И васпитачи и родитељи су се изјаснили да је потребно више заједничких активности и боља и отворенија комуникација. Кључно је, не чекати да се појави проблем, него изградити однос поверења, пре него што се неки проблем евентуално појави.

Предавање се завршило цитатом:

,,Ја сам, из љубави према својој деци, увек на страни наставника.“

 Присутни су били пуни позитивних утисака након предавања, захвалности на издвојеном времену и уложеном труду професорке Невене Буђевац.