• Тел : 011/ 7292-331
  • Радно време : 06:00 - 18:00
  • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд
a2d2cc14736099f7546901dd045e2843.jpg

СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ

У Кладову је  од 18.4.-21.4. 2024 год. одржана Стручна конференција за васпитаче са темом “Грађење заједништва деце и одраслих у вртићу и локалној заједници“, а циљ скупа је јачање компетенција практичара у предшколским установама, за рефлексно преиспитивање праксе практичара у циљу грађења заједништва кроз кључне димензије развијања реалног програма.

 Током конференције практичари су имали прилике да уче на основу приказа примера за учење, да дискутују на основу рефлексивних питања и анализирају радове кроз прилику да се препознају и опишу значајни аспекти приказаних примера,  да се пореде са програмском концепцијом „ Године узлета“ и да као заједница која учи дају конкретне предлоге за даље искораке у пракси.

Нашу Предшколску установу представила  су три рада.

У тематској сесији „ Пут ка партнерству између вртића и локалне  заједнице“ тим из вртића Дунавска бајка нам је кроз пројекат „ Дечија питања као постицај стварању заједништва- Мали чаробњаци, приказао како да максимално уважимо дечије предлоге и идеје и омогућимо им подстицајну, истраживачку срединуза експерименте.

 У наредној сесији „Истраживање деце и одраслих у оквиру теме/пројекта“ вртић Сунцокрети нам се представио са пројектом“ Двориште вртића  као ресурс за истраживање“. Видели смо како кроз искуства са локалном заједницом и родитељима се може истраживати у сопственом ресурсу као што је двориште.

Трећа тема/ пројекат „Путовања“ предсатвиле су колегинице из вртића Бисери у сесији“ Пут ка партнерству између вртића и локалне заједнице „. Њихов рад је пример заједнице учешћа и сарадње одраслих и деце и активног учења свих учесника на пројекту.

 

У свим радовима које смо могле видети, видљиви су примери развијања теме/пројекта  вођени принципима развијања исте/ истог.. Васпитачи све више уочавају особености своје васпитне групе и ослањајући се на њих граде реалан програм.Виде се и искораци у начиним повезивања са породицом и локалном заједницом као и стварање прилика за заједничко учење деце и одраслих у и изван вртића.

Све похвале колегиницама које су нас представљале на скупу у жељи да нас на следећим Сусретима васпитача буде више са овако квалитетним пројектима.

6763c9d4b22de71014211ca81efc8357.jpg

СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ

Од  30.11.2023.године до 03.12.2023. је одржана стручна конференција за васпитаче са темом “Живот у вртићу-искуства, учења и различите перспективе“.

Из предшколске установе „Бошко Буха“су учествовала два рада. Један рад са темом “Линијa свуда око нас“ из вртића „Дунавска бајка“ и други „Активности деце различитог узраста“ из вртића“Мимоза“.

На почетку конференције је био поздравни говор свим присутним васпитачима из целе Србије где је акценат стављен на значај сарадње вапитача,родитеља и деце у препознавању и подршци даровитости код деце.

Преко 60 радова је било приказано током ових 4  дана из градова широм Србије Сурдулице, Јагодине, Сомбора итд.

Приказане су различите врсте сарадње са родитељима,локалном заједницом као одговор на дететова интересовања у предшколским установама.

Организација саме конференције је била беспрекорна,у интересу васпитача да што лакше и боље пренесу своја достигнућа у раду са децом другима васпитачима,размене мишљења као и идеје.