• Тел : 011/ 7292-331
  • Радно време : 06:00 - 18:00
  • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд
c304522f8564e7272a53f2aac101f657.jpg

РАДИОНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ НОВОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА

Крајем ове радне године установа доноси нови Развојни план, те се током новембра и децембра 2023.године у свим објектима наше установе реализују радионице „Разговори о вртићу“. У радионицама учествују запослени, родитељи и представници локалне заједнице. Циљ ових радионица је сагледавање стања и заједнички разговор о развоју дечијег вртића, јер настојимо да нас у развоју подрже и наши корисници.
Радионице које су до сада одржане биле су успешне и на основу тог искуства очекујемо да ћемо прикупити довољно квалитетних података о томе какав је наш вртић сада и какав желимо да буде.