• Тел : 011/ 7292-331
  • Радно време : 06:00 - 18:00
  • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд
124328e534f7497c82027e76885b08d0.jpg

Projekat

У циљу унапређивања иницијалног образовања васпитача у складу са Стандардима компетенција за професију васпитача и програмском концепцијом „Године узлета“, у оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, данас су потписани протоколи о сарадњи између Министарства просвете, Учитељског факултета Универзитета у Београду, Високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум из Сремске Митровице, ПУ „Бошко Буха“, Палилула – Београд и ПУ „Пчелица“, Сремска Митровица.

Протокол о сарадњи потписали су државни секретар Министарства просвете Зоран Касаловић, декан Учитељског факултета Данимир Мандић, директор Високе школе – Сирмијум Дејан Савичевић, директорка ПУ „Бошко Буха“ Јована Радивојевић и директорка ПУ „Пчелица“ Биљана Цвијетић.

Овом процесу промене сви смо приступили са ентузијазмом, као и спремношћу да учимо, мењамо, развијамо и градимо услове за добробит све деце. Очекујемо да ће овај вид подршке реформи иницијалног образовања васпитача коју пружа Министарство дати још позитивније одговоре на потребе праксе и промене у систему предшколског васпитања и образовања, као и образовном систему у целини“, изјавио је Касаловић.

Сарадња која ће се остварити на основу потписаног протокола обухватиће низ активности у циљу усклађености садржаја и исхода на кључним предметима студијских програма за васпитаче са Стандардима компетенција за професију васпитача и важећом законском и подзаконском регулативом у овој области. Такође, у сарадњи са високошколским установама и предшколским установама пилотирају се препоруке за прилагођавање студијских програма, као и препоруке за реализацију стручне праксе у вежбаоници у сарадњи са предшколском установом.

Министарство просвете, путем пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ који финансира Светска банка, пружа подршку унапређивању иницијалног образовања васпитача.