• Тел : 011/ 7292-331
  • Радно време : 06:00 - 18:00
  • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд
df405e458db5227896b5ecb0ee30dddc.jpg

ПОСЕТА КЛАСТЕР ЦЕНТРУ ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО" НОВИ САД

Васпитачи, стручни сарадници, директорка и помоћници директора установе наше установе су 29.02.2024. године посетили кластер центар ПУ„Радосно детињство“ у Новом Саду.
У вртићу „Калимеро“ организована је хоризонтална размена практичара у примени основа програма кроз заједничко учење моделовањем (ЗУМ).
Током овог једнодневног сусрета учесници су имали могућност да се укључе у активности са децом, размене искуства са практичарима из језгра, да се упознају са простором у радним собама и заједничким просторима, као и да прате презентације васпитача о развијању теме/пројекта у васпитним групама. Након презентација организована је дискусија са учесницима, а као важне теме су се издвојиле:
истраживање деце и васпитача, стратегије васпитача, развијање ране писмености у светлу ГУ, консултовање са децом, развијање заједнице учења у вртићу, партнерског
односа са породицом и локалном заједницом.