• Тел : 011/ 7292-331
  • Радно време : 06:00 - 18:00
  • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд
5530f19a84c6be2c741a1a25761c8148.jpg

ПОЛЕТАРАЦ

У нашем вртићу вредне руке деце, васпитача и родитеља развијају успешно пројекте.

Истраживања и игре се нижу уз коришћење свих расположивих простора вртића.

Наши пројекти живе и у ходницима, на терасама и у дворишту вртића.

На паноима су осванули нови почетни и процесни панои, у собама и ван њих, нове просторне целине које деца радо посећују и обогаћују.