• Тел : 011/ 7292-331
  • Радно време : 06:00 - 18:00
  • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд
95_1.jpg

ВРТИЋ "ПОЛЕТАРАЦ"

„Шума пева“ је друштвени сервис чија је мисија иницирање, стимулисање, стварање, организовање и реализовање акција које доприносе креирању бољих услова за живот људи у области екологије и заштите животне средине. Њихов основни циљ је пошумљавање и подстицање акција за пошумљавање. Хвала „Шума пева“

78_1.jpg

ВРТИЋ "ПОЛЕТАРАЦ"

  

73_1.jpg

ВРТИЋ "ПОЛЕТАРАЦ"

  

72_1.jpg

ВРТИЋ "ПОЛЕТАРАЦ"