• Тел : 011/ 7292-331
  • Радно време : 06:00 - 18:00
  • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд
282.jpg

ВРТИЋ И ЈАСЛЕ "МАЛИ СУНЦОКРЕТИ"

У сусрет Међународном дану одрживог развоја - 27. 10. 2021.год., а на иницијативу Савета родитеља на нивоу радне јединице и уз учешће деце и васпитача, дана: 21. 10. 2021.год., са почетком у 16:00, у вртићу „Мали сунцокрети“, су засађена два млада стабла дрвета- Јасен(а).Знајући да одрживи развој, по дефиницији подразумева настојање да ресурсе које смо добили сачувамо и унапређујемо за наредне генерације, па у том контексту, овај мали заједнички допринос поменутих заинтересованих страна желимо да Вам презентујемо кроз пар фотографија насталих током поменуте акције.