• Тел : 011/ 7292-331
  • Радно време : 06:00 - 18:00
  • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд
240.jpg

ВРТИЋ "БОШКО БУХА" И МАЛА ШКОЛА ПРИ ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ"

Објекат „Бошко Буха“ и Мала школа (ОШ „Јован Поповић“) учествовали су са два пројекта на Стручним сусретима васпитача у Врњачкој Бањи од 17.06. до 20.06.2021: „Књига је благо“ и „(Од)растимо заједно 2 – Корак напред – употреба ДТ-а у ВОР-у“ . Оба пројекта су „прошла“ веома запажено, изазвала велико интересовање посматрача и подстакла дискусију.

     Васпитачи предшколске групе Јулијана Пјановић и Латинка Вујисић презентовали  су пројекат „Књига је благо“. Пројекат је имао за циљ подстицање развоја комуникационих вештина, стваралачког причања, сазнајних процеса, повезивање говорног и писаног језика, богаћење речника, развоја креативног мишљења, маште, као и предчиталачких вештина. Пројектом  је презентована не само сарадња са родитељима, већ првенствено повезивање вртића (васпитне групе) са локалном заједницом путем истраживачких активности.

     Васпитач Мале школе Наталија Миљковић, уз подршку васпитача Ведране Марковић (вртић „Врапчић“) презентовале су пројекат „(Од)растимо заједно 2 – Корак напред – употреба ДТ-а у ВОР-у“ који је за циљ имао подстицање развоја визуелне пажње и меморије, фине моторике, развој говора, истраживачког мишљења, богаћење речника, усвајање основа рачунарске писмености, побољшање комуникације у вишејезичним групама, подстицање креативности , социјалних вештина, а све уз помоћ ДТ-а. Основна идеја пројекта је била да се дечије интересовање за ДТ преиначи у више ВО циљеве и активности, тј. да се дечија игра и активности из виртуалног света пренесе у „стваран“ свет и игру.