• Тел : 011/ 7292-331
  • Радно време : 06:00 - 18:00
  • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд
14_1.jpg

Тематски актив "Рад са децом са проблемима у понашању"

 

Тематски актив „Рад са децом са проблемима у понашању“ окупља васпитаче који у својим групама по личној и процени стручних сарадника и сарадника имају потребу за додатном подршком у стицању социјалних вештина. Састанци овог актива су прилика да васпитачи међусобно размене искуства, идеје, сугестије а уз подршку стручних сарадника психолога и педагога, да провежбају и могуће педагошке ситуације, припреме се за разговоре са родитељима као и да прилагоде васпитно-образовни рад (активности, средства, средину...) потребама ове али и све друге деце у групи.

12. и 13. децембра одржан је први, од најмање три састанка овог Актива, с тим што су реализатори истог, васпитачима на располагању током целе године за консултације.

На првом састанку Актива сваки васпитач је попунио упитник о детету којем је потребна подршка услед извесних проблема у понашању. Након тога на нивоу групе рађена је анализа подршке, од кога и какву врсту подршке могу да траже и очекују у оквиру установе, што је очекивано отворило дискусију и размену искустава о конкретним ситуацијама у њиховим групама и вртићима.

У наставку састанка анализиран је штампани материјал који садржи смернице за реализацију Отворених врата са родитељима те деце, смернице за  организационе промене и индивидуализацију у раду са децом као и листу социјалних вештина које је неопходно развијати код све деце.

Активу је укупно присуствовало 16 васпитача а реализовале су га психолог Весна Дукадиновић и педагог Гордана Поповац.