• Тел : 011/ 7292-331
  • Радно време : 06:00 - 18:00
  • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд
290.jpg

СТРУЧНИ АКТИВ ПРИПРАВНИКА И МЕНТОРА

08.12.2021.године у објекту „Мали принц“, одржан је стручни Актив приправника и ментора на тему „Компетенције васпитача“. Тренутно, у нашој установи, Програм увођења у посао пролази 23 васпитача и медицинске сестре приправника.

Радионицу намењену приправницима реализовале су стручни сарадници педагози: Дафина Илијазовић и Драгана Милошевић. Основни циљ био је разумевање Стандарда компетенција васпитача и давање смерница васпитачима за процену сопствене праксе.