• Тел : 011/ 7292-331
  • Радно време : 06:00 - 18:00
  • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд
84_1.jpg

СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ

Наша установа представила се са три стручна рада:

ЗАЈЕДНИЧКО УЧЕШЋЕ ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ КАО ПОДРШКА УЧЕЊУ И РАЗВОЈУ  - вртић "Дунавска бајка".

- ГРАЂЕЊЕ ГРУПНЕ ПРИПАДНОСТИ-БАШТА СУНЦОКРЕТА, развијање социјалних вештина,   грађење и неговање односе у великој групи - вртић "Цврчак".

- САВРЕМЕНА ТЕХНОЛОГИЈА КАО ПОДРШКА УЧЕЊУ И РАЗВОЈУ- Примена иновативних визуелних средстава у циљу социо-емоционалног, когнитивног развоја и развоја говора детета - ППП у ОШ "Јован Поповић".