• Тел : 011/ 7292-331
  • Радно време : 06:00 - 18:00
  • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд
440_1.jpg

ВРТИЋ "НЕВЕН"

Рад у мешовитим групама подразумева међусобну сарадњу деце различитог узраста. Негујемо позитивне односе сарадње и солидарности међу децом нарочито при групним посетама где су старија деца фокусирана на помоћ и подршку млађима, дају им примере и својим понашањем им показују форме учтивог понашања. Деца старијег узраста су извор сазнања за децу млађег узраста. Док се старији ослањају на васпитаче, млађи траже подршку од старијих. Старија деца стичу самопоуздање, развијају емпатију и радо помажу јер могу увидети зачај својих дела. Такође, у свакодневним дружењима се спонтано формирају игре сарадње и негује групни идентитет. Заједно смо посетили библиотеку, Музеј науке и технике, Каленић пијацу, железничку станицу "Вуков споменик", ресторан Лоренцо и Какаламба...