• Тел : 011/ 7292-331
  • Радно време : 06:00 - 18:00
  • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд
9_1.jpg

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ НА ТЕМУ „ ПРИПРЕМА ДЕТЕТА ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

28.11.2018.год. у објектима „Пахуљица“(за групе на Карабурми), „Бошко Буха“ (за групе на Карабурми) и „ Цврчак“(за групе из Борче, Овче и Падинске скеле), стручнисарадници - педагозиодржали су састанке за родитеље чија деца похађају полудневниприпремнипредшколскипрограм.

 

Права припрема за школу је разумевање свог непосредног окружења, развијање осећања одговорности за своје поступке и стална искрена подршка одраслих, богато развијена МАШТА И ИГРА.

Циљ овог родитељског сасатанка био је да родитељима укажемо на карактеристике овог развојног периода и на начине којим га могу учинити квалитетнијим.

У уводном делу родитељи су упознати са садржајем и принципима реализације припремног предшколског програма. Такође,  истакнут је значај изградње квалитетних односа између родитеља и деце, што је основни услов за васпитно деловање и складан развој и напредовање детета.

У централном делу, предложен је низ активности којима родитељи могу развијати различите вештине и способности потребне за школско учење, као што су пажња, концентрација, графомоторика, радне навике, основна знања о непосредном окружењу и сл. Све ове активности треба практиковати искључиво кроз игру у опуштеној атмосфери у којој ће уживати и дете и родитељ. Поменути су и могући проблеми који се јављају код деце у периоду адаптације на школу, као и начине њиховог решавања.

 

У завршном делу дата су основна обавештења о самом административном чину уписа у школу и одговори на питања родитеља.