• Тел : 011/ 7292-331
  • Радно време : 06:00 - 18:00
  • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд
12.jpg

РАДИОНИЦА ЗА РОДИТЕЉЕ

 

МЕСТО И ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: „Мали сунцокрети“, 27.11.2018. год., у 16ч.

РЕЛИЗАТОРИ: Драгана Милошевић- стручни сарадник педагог, Јована Ђукић- стручни сарадник логопед, Сања Чолаковић- стручни сарадник психолог.

УЧЕСНИЦИ: родитељи млађе вртићке групе.

ТЕМА: „осамостаљивање“

Радионица је реализована за родитеље млађе вртићке групе јер је примећено да постоји интересовање родитеља, у овом специфичном моменту преласка из јаслица у вртић.

У уводном делу педагог Драгана Милошевић захвалила се родитељима што су попунили анкете, на основу којих  смо  утврдили тренутно стање групе. Изразила је задовољство ангажовањем и иницијативом коју су родитељи показали и показала да је ово добра прилика за унапређивање сарадње вртића и породице која ће трајати наредне четири године.

Током радионице, кроз различите задатке, индивидуалну или у малим групама, дискутовали смо о најчешћим дилемама и поступцима усвајања вештина потребних за осамостаљивање деце овог узраста.

У завршном делу, логопед Јована Ђукић осврнула се на ниво говорно-језичког развоја групе и дала препоруке за подстицање даљег развоја у виду предлога игрица и поступака.

 

Након радионице, подељен је материјал са саветима за родитеље, а они су попунили евалуациону анкету где су имали прилику и да предложе тему за неки следећи састанак.