• Тел : 011/ 7292-331
  • Радно време : 06:00 - 18:00
  • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд
10_1.jpg

РАДИОНИЦА ЗА РОДИТЕЉЕ

 

МЕСТО И ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: „Мали сунцокрети“, 12.12.2018. год., у 16ч.

РЕЛИЗАТОРИ: Драгана Милошевић- стручни сарадник педагог, Љиљана Аксентијевић, васпитач

УЧЕСНИЦИ: родитељи из свих јаслених и вртићких група и васпитачи и медицинске сестре.

ТЕМА: „МИ(ВАС)ПИТА-ВА-МО“

Ово је први у низу састанака у циљу појачаног рада на подршци родитељима у васпитању и јачању родитељских компетенција. Циљ састанка био је упознавање родитеља са радом у вртићу и приликама за укључивање и сарадњу.

У уводном делу педагог Драгана Милошевић захвалила се родитељима што су се одазвали позиву и изразила је задовољство ангажовањем и иницијативом коју су родитељи показали и истакла да је ово добра прилика за унапређивање сарадње вртића и породице која ће трајати у наредном периоду.

Током радионице, кроз различите задатке, индивидуалну или у малим групама, дискутовали смо о могућим пољима унапређења рада. Какав вртић желимо и шта можемо да учинимо да би нешто од тога остварили. Продукти настали током радионице, идеје и предлози биће основа за даље планирање сарадње са родитељима на нивоу објекта.

 

Након радионице, учесници су имали прилику за кратку евалуацију радионице, путем „мете“, која је оцењена високим оценама.