• Тел : 011/ 7292-331
  • Радно време : 06:00 - 18:00
  • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд
49.jpg

Приказ семинара "ПРОФЕСИОНАЛНА  КОМУНИКАЦИЈА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА У ОТКЛАЊАЊУ СОЦИЈАЛНИХ КОНФЛИКАТА"

У РЈ “ Сунцокрети“ , одржана је презентација семинара “Професионална комуникација и вештине комуницирања у отклањању социјалних конфликата“. Презентацији су присуствовали васпитачии медицинске сестре-васпитачи, а реализатори су били Наташа Ђурић, Снежана Брајовић, Данијела Виденовић.

Кроз презентацију семинара учесници су се упознавали са сегментима :

  1. Комуникација
  2. Професионална комуникација
  3. Социјални конфликти

 У  првом делу  „ Комуникација“   обухваћени су и објашњени: термини, стилови, типови комуникација закључно са радионицом  „ Асоцијација на реч комуникација“.

 У другом делу „ Професионална комуникација“, обухваћене су: карактеристике успешне комуникације, стратегије, правила комуникација. Урађена радионица  „ Зашто баш ми?“

 У трећем делу  „ Социјални конфликти“  ближе је објашњен конфликт кроз дефиницију, његове узроке, врсте, динамику , исход.  Такође, вештине комуницирања у решавању  социјалних конфликата у раду са клијентима, као и рад са  емоцијама.

Кроз социјалне конфликте урађена је радионица „ Решавање проблем ситуација са различитим типовима родитеља“.