• Тел : 011/ 7292-331
  • Радно време : 06:00 - 18:00
  • Адреса : Прерадовићева 2a, 11000 Београд
122.jpg

КОНФЕРЕНЦИЈА "ДИГИТАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ 2020"

  • Овај догађај организовао је  Центар за образовне технологије на западном Балкану, у сарадњи са  Заводом за унапређивање образовања и васпитања, Тимом за социјално укључивање и смањење сирмаштва, Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, Привредном комором Србије и Фондацијом „Петља“. Партнери организације билe су и компаније Microsoft и   
  • Циљ конференције био је да се подрже запослени у предшколским установама, школама, универзитетима и другим организацијама које се баве образовањем, како би се подстакла креативност и иновације и допринело квалитету образовно-васпитног рада, осавременио процес учења и на што бољи начин искористиле могућности нових технологија у образовању.
  • Kонференција је одржана на онлајн платформи „Microsoft teams“ и садржала је презeнтације, панел дискусије и предавања. Предавачи су биле колеге из МНПТ, предшколских устанoвa, oсновних школа, универзитета, фондација, а догађај је имао и међународни карактер, због учешћа колега са универзитета из Велике Британије и САД.
  • Теме о којима се говорило на конференцији биле су везане за употребу ИКТ у:

предшколском васпитању и образовању, основном и средњем образовању, високом образовању и инклузији.

  • На конференцији је презентован и рад из наше предшколске установе:„Одрастимо заједно 2-Корак напред“, аутор рада је колегиница Наталија Миљковић, која је заједно са својом колегиницом Ведраном Марковић презентовала искуства у примени ИКТ технологије у раду са децом предшколског узраста.

Све презентације можете погледати путем следећег линка:

   еdtech.center/sr/konferencija-2020